| LT EN RU

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Nukentėję nuo šalnų ūkininkai turėtų kreiptis į savivaldybes pažymų

Sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“ šiomis dienomis gavo pranešimų iš ūkininkų apie šalnų neatlaikiusius augalus. Primename, kad tokiais atvejais jie turėtų kreiptis į savivaldybes dėl pažymų, paliudijančių žalą, išdavimo.

Ekologinio žemės ūkio taisyklėse ir Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijose yra nustatyta, kaip elgtis sertifikavimo įstaigai ir ūkininkams tais atvejais, kai nepalankūs gamtos reiškiniai paveikia pasėlių būklę ar derliaus kokybę.

Ekologinio žemės ūkio taisyklių 44.1 punktas numato, kad jeigu laukai buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) ir išimtinių aplinkybių, susijusių su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai turi pateikti tai paliudijančią pažymą, išduotą savivaldybės. Pažymų pristatyti nereikia tik tais atvejais, kai teritorijoje yra paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija.

Tokie patys reikalavimai taikomi ir nacionalinės kokybės produktų augintojams. Tais atvejais, kai derlius buvo nenuimtas ar ypatingai mažas, nes laukai buvo paveikti nenugalimos jėgos ir išimtinių nepalankių gamtos aplinkybių, pareiškėjas sertifikavimo įstaigai turi pateikti savivaldybės pažymą. Pažymos nereikia tada, kai teritorijoje yra paskelbta ekstremali situacija.

Jei pareiškėjas sertifikavimo įstaigai pateikė pažymą arba teritorijoje buvo paskelbta ekstremali situacija, sertifikuojant derlius bus įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“ arba „nenuimtas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“.

Teisės aktus rasite: www.ekoagros.lt / Teisės aktai ir formos

VšĮ „Ekoagros“ informacija