ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Ateityje ekologinio sektoriaus laukia dar daug spręstinų klausimų

Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos „Gaja“ susirinkime apžvelgtos ekologinio ūkininkavimo aktualijos – aptarti rengiami Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimai, diskutuota apie naująjį Europos Sąjungos ekologinės gamybos reglamentą, įsigaliosiantį nuo 2021-ųjų, ir kitais ekologiškai ūkininkaujantiems rūpimais klausimais.

„Ekologinės gamybos sektoriuje yra dar daug spręstinų klausimų. Naujausi Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimai išsprendžia kai kurias pirminėje ekologinėje gamyboje iškylančias problemas. Yra dar nemažai ir kitų spręstinų bėdų – perdirbime, prekyboje, realizacijoje, pvz., kai neekologiška produkcija realizuojama kaip ekologiška ir kitų. Joms taip pat reikės skirti dėmesio ir ieškoti sprendimų“, – sakė apžvelgdamas aktualijas VšĮ „Ekoagros“ kokybės vadovas Tomas Demikis, šiuo metu atliekantis įstaigos direktoriaus funkcijas.

Renginyje taip pat aptartas nuo 2021 m. pradžios įsigaliosiantis naujas ES ekologinės gamybos reglamentas, pakeisiantis šiuo metu galiojančius teisės aktus. Kol kas, pasak T. Demikio, yra išleista tik vadinamoji politinė naujųjų reikalavimų dalis, dar turės būti parengtos konkrečios gamybos, kontrolės taisyklės. Nauja yra tai, kad įsigaliojus naujajam reglamentui ekologinės gamybos kontrolė bus prilyginta oficialiai kontrolei, taigi bus suteikta daugiau įrankių atlikti kontrolei. Bus mažinama išimčių, taikomų šiuo metu skirtingose šalyse, parengtas bendras sankcijų katalogas.

Asociacija savo siūlymus dėl ekologinėje gamyboje kylančių problemų sprendimo nutarė išdėstyti kreipimesi ir pateikti Žemės ūkio ministerijai.

VšĮ „Ekoagros“ informacija